Expertengroep | Compendium Kust en Zee

Expertengroep

Het voorzitterschap van de Expertengroep 'Compendium voor Kust en Zee 2018' werd waargenomen door dr. Gert Verreet (Departement EWI, Vlaamse overheid).

 

 
Samenstelling Expertengroep 'Compendium voor Kust en Zee (2018)'
Naam lid Affiliatie
Verreet Gert (voorzitter) Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Calewaert Jan-Bart EMODnet
Carels Koen Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij  (SALV)
Coopman Joke EMB
Cox David BELSPO
De Moor Willem JPI-Oceans
Depoorter Pascal Kustwacht secretariaat
Damseaux France Ulg
Herman Rudy Emeritus senior onderzoeker Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Janssen Colin Universiteit Gent, Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie
Kanobana Kirezi VLAIO
Kyramarios Michael FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Dienst Marien Milieu
Maelfait Hannelore Provincie West-Vlaanderen, Gebiedsgerichte werking Kust
Lescrauwaet Ann Katrien (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Maes Frank Universiteit Gent, Maritiem Instituut
Mees Jan Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Merckx Jean-Pierre Vlaamse Havencommissie
Mertens Tina Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Overmeire Ann Flanders Maritime Cluster
Pieters Marnix Agentschap Onroerend Erfgoed
Roose Patrick Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Operationele Directie Natuurlijk Milieu
Seys Jan Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Uyttendaele Dirk Milieu- en Natuurraad Vlaanderen (Minaraad)
Van Steertegem Marleen Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA-VMM
Vercoutere Kristien Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)
Pirlet Hans (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Verleye Thomas (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Dauwe Steven (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Lisa Devriese (secretariaat) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)