VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100 | Compendium Kust en Zee

VLIZ bundelt kennis relevant voor de toekomstige ontwikkeling en kustbescherming van de Belgische Oostkust tot 2100

Reeds 10 jaar wordt binnen het traject Vlaamse Baaien, en het daaropvolgende Complex Project Kustvisie, de ontwikkeling van de Vlaamse Kust op lange termijn bestudeerd. Kustveiligheid binnen de context van de klimaatwijziging vormt hierin een rode draad.

De opwarming van het klimaat leidt tot een zeespiegelstijging dewelke ook aan onze kust voelbaar is. Zo ligt het jaargemiddelde van het zeeniveau in België vandaag reeds significant hoger dan bij het begin van de metingen in 1951. Het verder opdrijven van de kustbescherming tegen dit stijgende zeeniveau, het wijzigende klimaat en de daaraan gekoppelde extremere stormvloeden is dan ook van cruciaal belang.

Sinds de aanvang van deze visievorming in 2009 werd al een significant pakket aan wetenschappelijk onderzoek geproduceerd dat direct of indirect relevant is voor deze kustveiligheid van de Vlaamse Kust. Een belangrijk focusgebied hierbij situeert zich ten oosten van de haven van Zeebrugge. Op deze locatie worden immers belangrijke waterbouwkundige ingrepen voorzien in functie van de kustveiligheid en de facilitatie van de estuaire vaart tussen de Belgische kusthavens en de Scheldemonding.

Deze nieuwe Beleidsinformerende Nota (BIN) brengt het wetenschappelijk onderzoek in kaart dat zich in dit focusgebied afspeelt en relevant is voor de Vlaamse kustveiligheid. Hiervoor worden 107 publicaties samengebald, verdeeld over hydrodynamische, sedimentologische, ecologische en socio-economische onderzoeksgebieden. Daarnaast worden ook publicaties aangehaald met betrekking tot het juridisch kader en de nabijgelegen munitiestortplaats op De Paardenmarkt. Als laatste geeft de BIN ook een overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten en –initiatieven met een link naar kustveiligheid, die reeds hebben plaatsgevonden in Vlaanderen.

Rondelez, J.; Pirlet, H. (2018). Beleidsinformerende nota: Synthese van het wetenschappelijk onderzoek in de context van Vlaamse Baaien // Complex Project Kustvisie – Met de Belgische Oostkust als focusgebied. VLIZ Beleidsinformerende Nota's, BIN 2018_001. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 9789492043504. vi, 29 pp. De pdf van het document is downloadbaar van op de VLIZ-website: http://www.vliz.be/imisdocs/publications/312235.pdf

(c) Cover foto: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterbouwkundig Laboratorium 2017.