Gebruik van de zee | Compendium Kust en Zee

Gebruik van de zee

Ondanks de beperkte oppervlakte van het Belgisch deel van de Noordzee en de aanpalende kustzone vinden er tal van menselijke activiteiten plaats. Het Compendium voor Kust en Zee heeft als doel de beleidscontext te schetsen en de wetenschappelijke kennis en socio-economische gegevens over de verschillende gebruikersfuncties te bundelen. Het kennisdocument fungeert als een doorverwijsportaal naar de detailinformatie waarbij de achterliggende bronnen steeds digitaal beschikbaar worden gesteld. Hieronder worden de verschillende activiteiten opgelijst waarover u in het Compendium voor Kust en Zee meer informatie kunt raadplegen.